Trädgårdsdesign

Många frågor finns när man ska planera en ny eller ändra en befintlig trädgård.
Vilken stil ska trädgården ha för att skapa en bra helhet med hus och omgivning? Hur ska trädgården användas? Var ska gångar, sittplatser och eventuellt lekytor placeras? Vilka växter ska planteras?

Här kan vi hjälpa till att få ordning på tankarna och skapa trevlig struktur i din trädgård.

Välj mellan våra olika designtjänster:

  • Rabattförslag – för enstaka rabatter
  • Idéskiss – övergripande planering av tomten
  • Detaljerad ritning – detaljerad helhetsgrepp med växtlista

Rabattförslag

Formgivning och växtförslag till enstaka rabatter, terrasser eller en del av trädgården. Vi inleder med en timmes hembesök där vi tittar på platsens förutsättningar såsom läge, ljusförhållanden och jordmån. Tillsammans diskuterar vi era önskemål om färg, form och stil.

Inför hembesöket behöver ni få hem en aktuell tomtritning skala 1:100 eller 1:200 (alternativt den skala som ryms på ett A3-papper). Beställning görs från kommunens kart- och mätavdelning eller från lantmäterimyndigheten.

Det kan även vara bra att ni tänker igenom vilka frågeställningar som är viktigast. Till din hjälp finns vårt frågeformulär.

Hembesöket faktureras med 800kr i timmen.
Milsersättning tillkommer med 50 kr/mil.
Utifrån hembesöket skrivs därefter en offert.

Pris från 3.500kr.

Växtförslag på distans:
Vi erbjuder också växtförslag på distans grundat på en skalenlig tomtritning med kompletterande foto. Här krävs det att ni känner till platsens förutsättningar väl.

Idéskiss

Idéskissen är en övergripande planering av tomten, som visar hur trädgårdens olika ytor kan utnyttjas på bästa sätt utifrån era önskemål och behov.
Vi ger förslag på huvudstrukturer, former, materialval och växttyper, t.ex. marktäckare, buskar, träd.
Detaljerat växtförslag kan beställas som tillval.

Vi inleder med ett hembesök på cirka 2 timmar då vi gör en rundvandring i er trädgård och tittar på platsens förutsättningar såsom läge, ljusförhållanden och jordmån. Tilsammans diskuterar vi era behov och önskemål angående färg, form och stil.

Inför hembesöket behöver ni få hem en aktuell tomtritning skala 1:100 eller 1:200 (alternativt den skala som ryms på ett A3-papper). Beställning görs från kommunens kart- och mätavdelning eller från lantmäterimyndigheten.

Det kan även vara bra att ni tänker igenom vilka frågeställningar som är viktigast. Till din hjälp finns vårt frågeformulär.

Hembesöket faktureras med 800kr i timmen.
Milsersättning tillkommer med 50 kr/mil.
Utifrån hembesöket skrivs därefter en offert.

Pris från 9.200kr.

Detaljerad ritning

Målsättningen med en detaljerad ritning är att ta ett helhetsgrepp om trädgården vad gäller struktur, former, materialval och växtval. Ritningen visar hur trädgårdens olika ytor kan utnyttjas utifrån era önskemål och behov. Här ingår förslag på material som till exempel marksten, singel, spaljéer, plank, växthus.

Den detaljerade ritning är en genomarbetad design av trädgården presenterad på en skalenlig ritning med detaljerat växtförslag.
Växtförslaget innehåller en detaljerad växtlista med svenska och latinska namn, höjd, eventuell blomningstid och antal. Listan kan användas som underlag vid planteringen, där vi även kan hjälpa till om så önskas.

Vi kan även erbjuda en detaljerad ritning med form, materialval och växtförslag till delar av din trädgård, t.ex framsidan.

Vi inleder med ett hembesök på cirka 2 timmar då vi gör en rundvandring i er trädgård och tittar på platsens förutsättningar såsom läge, ljusförhållanden och jordmån. Tillsammans diskuterar vi era behov och önskemål angående färg, form, material och stil.
Innan hembesöket vill vi att ni tänker igenom vilka frågeställningar som är viktigast. Till din hjälp finns vårt frågeformulär.

Inför hembesöket behöver ni få hem en aktuell tomtritning skala 1:100 eller 1:200 (alternativt den skala som ryms på ett A3-papper). Beställning görs från kommunens kart -och mätavdelning eller från lantmäterimyndigheten.

Hembesöket faktureras med 800kr i timmen.
Milsersättning tillkommer med 50 kr/mil.
Utifrån hembesöket skrivs därefter en offert.

Pris från 13.500kr.

Våra tjänster