Våra tjänster

Våra tjänster passar för alla gröna rum. Vi skapar nya eller förbättrar befintliga trädgårdar utifrån platsens förutsättningar.

Vi erbjuder

Design av hela eller delar av trädgården med ritning och växtförslag.
Trädgårdsrådgivning med hembesök.
Anläggning och skötsel av både nya och äldre trädgårdar.
Plantering av säsonens krukor, trädgårdsstyling vid husförsäljning samt inspirerande föreläsningar.
Många av våra tjänster passar utmärkt att ge bort i present.
Dessutom ger flertalet av våra skötseltjänster rätt till RUT-avdrag!

Vi kan även arbetsleda större projekt som berör trädgård och utemiljö.

Du hittar mera om den tjänst som passar just dig här:

Salvia Caradonna, lavendel, daggkåpa, trädgårdsdesign

Våra tjänster